کولر گازی دو تکه تابلو فرمان


کولر گازی مدل 2 تکه Executive mode

.این کولر ها قابلیت کار کردن در هوای آزاد را دارا میباشند

ویژگی های کولر تابلو برق مبتکران سرما ساز

1-ابعاد مناسب طبق استاندارد و کارایی 
2-تحویل فوری 
3-قیمت مناسب

4-دارای گارانتی به مدت 18 ماه بی قید و شرط